Brief van De Minister van Sociale Zaken - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 23

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN Ter voldoening aan het desbetreffende verzoek van het lid van uw Kamer, de heer Dolman, gedaan tijdens de artikelsgewijze behandeling van bovenvermeld wetsontwerp, doe ik u hierbij een tweetal bijlagen toekomen. In bijlage 1 is de invloed op de ombuigingen aangegeven van de amendementen van de leden De Korte en Hermsen voorkomend op de stukken nr. 15 en nr. 22. Bijlage 2 geeft de inkomenseffecten weer van voornoemde amendementen. Zowel de invloed op de ombuigingen als de inkomenseffecten zijn aangegeven ten opzichte van het Regeringsvoorstel.

De Minister van Sociale Zaken, W. Albeda Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14184, nr. 23

Bijlage 1

Ombuigingen in min. guldens en in lopende prijzen 1978

1979

1980

1981

Amendement nr. 15 Transactiebasis: Verhoging draaipunt 2de en 3de kind

-20

  • 80 -

75-75 Verhoging kinderbijslag 4de en volgende kinderen

-65

-

70-75 Gemengde indexering 1979/1980/1981

+ 40 + 90 + 150

Totaal

-

20 -105 -

Begrotingsbasis: Verhoging draaipunt 2de en 3de kind-15-70-75-75 Verhoging kinderbijslag 4de en volgende kinderen

  • 50-70 -

75 Gemengde indexering 1979/1980/1981

+ 40 + 90 + 150

Totaal

-

15 -

80 -

Amendement nr. 22 Transactiebasis: Verhoging draaipunt 2de en 3de kind-- 60-75-75 Verhoging kinderbijslag 4de en volgende kinderen

- -

50 -

70 -

75 Gemengde indexering 1979/1980/1981

-

+ 40 + 90 + 150

Totaal

-

-

70 -

Begrotingsbasis: Verhoging draaipunt 2de en 3de kind-- 40-75-75 Verhoging kinderbijslag 4de en volgende kinderen

-- 35 -

70 -

75 Gemengde indexering 1979/1980/1981

-

+ 40 + 90 + 150

Totaal

-

-

35 -

-

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 23

?

Bijlage 2

Inkomenseffecten van amendementen De Korte-Hermsen

Amendement nr. 15

Gezinnen met

1978

1979

1980

1981

1 kind 2 kinderen

+ f 8

+ f 19

+ f 4

-f 15 3 kinderen

+ 19

+ 48

+ 18

-

20 4 kinderen

+ 19

+ 121

+ 78

+

26 5 kinderen

+ 19

+ 194

+ 138

+

72 8 kinderen

+ 19

+ 405

+ 304

+ 182 10 kinderen

+ 19

+ 543

+ 408

+ 246

Amendement nr. 22

Gezinnen met

1978

1979

1980

1981

1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen 8 kinderen 10 kinderen

+ f 11

+ f 4

  • f 15 + 29

+ 18

-20 + 80

+ 78

+ 26 + 130

+ 138

+ 72 + 274

+ 304

+ 182 + 367

+ 408

+ 246

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14184, nr. 23

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1977-1978

14184

Vervanging van kinderaftrek van de loon-en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979, voorts een verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind en voor de kalenderjaren 1979,1980 en 1981 een wijziging van het aanpassingssysteem van de kinderbijslagbedragen, alsmede het treffen van een voorziening tot handhaving van de structuur van de belastingvrije sommen van de loon-en inkomstenbelasting

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.