Motie van het lid Dolman C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het kalenderjaar 1979

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.19

MOTIE VAN HET LID DOLMAN CS. Voorgesteld 20 juni 1978

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over voorstellen en voornemens ten aanzien van kinderaftreken kinderbijslag;

van oordeel, dat afschaffing van dubbele kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen ernstige bezwaren oproept uit een oogpunt van inkomens-, onderwijs-en arbeidsmarkt beleid;

nodigt de Regering uit, haar desbetreffende voornemen in heroverweging te nemen, en gaat over tot de orde van de dag.

Dolman v. d. Doef Duisenberg v. Kemenade Meijer Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14184, nr. 19

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.