Bijlage bij de memorie van toelichting - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.4

BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Mutatie vrij besteedbaar inkomen voor een werknemer met 1 kind door integratie van kinderbijslag en kinderaftrek per 1-1-1977

Belastbaar

Tarief 1977 Effect weg-Compensatie Mutatie inkomen 1977

bij 80% infl. vallen

kindercorr.

kinderaftrek bijslag

in gld.

in % belastbaar inkomen minus belasting

15000

990

-198

296

0,7 20000

2237

-250

296

0,32285 5'

2979

-296

296

0,0 30000

5253

-308

296

-

-0,1 50 000

13895

-482

296

-186

-0,5 75 000

28220

-617

296

-321

-0,7 100 000

44410

-646

296

-350

-0,6 150 000

78856

-675

296

-379

-0,5

Belastbaar modaal loon.

Mutatie vrij besteedbaar inkomen voor een werknemer met 2 kinderen door integratie van kinderbijslag en kinderaftrek per 1-1-1977

Belastbaar inkomen 1977

Tarief 1977 bij 80% infl. Effect wegvallen

Compensatie kinder-

Mutatie

corr.

kinderaftrek bijslag

in gld.

in % belastbaar inkomen minus belasting

15000

887

-301

429

128

0,9 20000

2103

-385

429

0,22285 5'

2845

-429

429

0,0 30000

5088

-473

429

0,2 50 000

13637

-740

429

-311

-0,9 75 000

27890

-947

429

-518

-1,1 100 000

44064

-992

429

-563

-1,0 150 000

78495

-1036

429

-607

0,8

Belastbaar modaal loon.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14184, nrs. 1-4

Mutatie vrij besteedbaar inkomen voor een zelfstandige met 3 en meer kinderen door integratie van kinderbijslag en kinderaftrek voor het 3e kind per 1-1-1977

Belastbaar

Tarief 1977 Effect weg-Compensatie Mutatie inkomen 1977

bij 80% infl. vallen

kindercorr.

kinderaftrek bijslag

in gld.

in % belastbaar inkomen minus belasting

15000

417

-103

133

0,22000 0

1492

-133

133

0,0 22855

2234

-133

133

0,0 30000

4337

-164

133

-31

-0,1 50 000

12463

-257

133

-124

-0,3 75 000

26457

-303

133

-170

-0,4 100 000

42490

-344

133

-211

-0,4 150 000

76850

-359

133

-226

-0,3

Mutatie vrij besteedbaar inkomen voor een werknemer met 3 en meer kinderen door integratie van kinderbijslag en kinderaftrek per 1-1-1977

Belastbaar

Tarief 1977 Effect weg-Compensatie Mutatie inkomen 1977

bij 80% infl. vallen

kindercorr.

kinderaftrek bijslag

in gld.

in % belastbaar inkomen minus belasting

15000

784

-404

562

158

1,12000 0

1969

-518

562

0,22285 5'

2711

-562

562

0,0 30000

4924

-638

562

-76

-0,3 50 000

13380

-997

562

-435

-1,2 75 000

27561

-1276

562

-714

-1,5 100 000

43719

-1336

562

-774

-1.4 150 000

78135

-1396

562

-834

-1,2

' Belastbaar modaal loon.

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14184, nrs. 1-4

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.