14184, nr. 14 - Amendement De Korte C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Dit amendement op het wetsvoorstel Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977 werd op 20 juni 1978 ingediend door de Tweede Kamerleden Rudolf de Korte (VVD) i, Theo Joekes (VVD) i, Wim Keja (VVD) i, Ed Nijpels (VVD) i en Jan de Voogd (VVD) i.
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Met dit amendement wordt beoogd de per saldo in 1978 en in 1979 vrijkomende middelen -voor zover deze worden opgebracht door degenen die verzekerd zijn ingevolge de KWL -te storten in het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden. Deze vrijkomende middelen zullen in 1981 ca. f 150 min. bedragen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 20 juni 1978, amendement, nr. 14     KST14184N14K2
Amendement van het lid De Korte C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.