14184, nr. 13 - Amendementen M. Bakker - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Dit amendement op het wetsvoorstel Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977 werd op 15 juni 1978 ingediend door het Tweede Kamerlid Marcus Bakker (CPN) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Deze amendementen beogen de kinderbijslag voor het eerste kind te brengen op de hoogte, die nu bereikt zou zijn, wanneer deze niet was bevroren. M.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 15 juni 1978, amendement, nr. 13     KST14184N13K2
Amendementen van het lid M. Bakker
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.