20006 nl - wetsvoorstel
Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)

Dit wetsvoorstel werd op 18 juni 1987 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Graaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de uitkering die als gevolg van de werkloosheid wordt gederfd, niet voldoende is om de gevolgen van de wekloosheid voor de betrokkenen op te vangen. De sociale zekerheidswetgeving dient daarom mede te zijn gericht op een zo snel mogelijke wederinpassing in het arbeidsproces.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet.

Kerngegevens

Ingediend
18 juni 1987

Volledige titel
Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. (Louw) de Graaf i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Bij het tot stand brengen van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in 1964 is reeds duidelijk onderkend, dat het vraagstuk van de werkloosheid vanuit het sociale zekerheidsbeleid niet uitsluitend mag worden benaderd met het treffen van een voorziening voor het loon dat als gevolg van de werkloosheid wordt gederfd. De uitkering alleen is niet voldoende om de gevolgen van de werkloosheid voor de betrokkenen op te vangen. De sociale zekerheidswetgeving dient daarom mede te zijn gericht op een zo snel mogelijke wederinpassing in het arbeidsproces. Om die reden werden bepalingen in de wet opgenomen die strekken tot bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Zo houdt artikel 36 WWV voor het gemeentebestuur de verplichting in om te bevorderen, dat op hervatting van de arbeid gerichte maatregelen worden genomen.

 • Wenselijkheid van wijziging van artikel 36 WWV

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 oktober 1988, behandeling, Blz. 23 - 60     041088 1 4
De behandeling van: • het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intreding of herintreding in het arbeidsleven (20006) - Handelingen Eerste Kamer 1988-1989 04 oktober 1988 orde 4
vergadering: 4 oktober 1988
 
1 6 september 1988, eindverslag, nr. 198c     KST20006N198cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 19 juli 1988, memorie van antwoord, nr. 198b     KST20006N198bK1
Memorie van antwoord
 
1 7 juni 1988, voorlopig verslag, nr. 198a     KST20006N198aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid
 
1 26 april 1988, gewijzigd voorstel van wet, nr. 198     KST20006N198K1
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 19 april 1988, nota van wijziging, nr. 13     KST20006N13K2
Nota van wijziging
 
2 19 april 1988, stemming(en), Blz. 3521 - 3570     190488 2 4
De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de intred... - Handelingen Tweede Kamer 1987-1988 19 april 1988 orde 4
vergadering: 19 april 1988
 
2 13 april 1988, motie, nr. 12     KST20006N12K2
Motie van het lid Spieker
 
2 13 april 1988, motie, nr. 11     KST20006N11K2
Motie van het lid Spieker
 
2 13 april 1988, motie, nr. 10     KST20006N10K2
Motie van het lid Nijhuis
 
2 13 april 1988, behandeling, Blz. 3475 - 3498     130488 2 2
De behandeling van het wetsvoorstel Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in ... - Handelingen Tweede Kamer 1987-1988 13 april 1988 orde 2
vergadering: 13 april 1988
 
2 23 maart 1988, nota, nr. 9     KST20006N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsongeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)
 
2 25 februari 1988, eindverslag, nr. 8     KST20006N8K2
Eindverslag
 
2 11 januari 1988, nota van wijziging, nr. 7     KST20006N7K2
Nota van wijziging
 
2 11 januari 1988, memorie van antwoord, nr. 6     KST20006N6K2
Memorie van antwoord
 
2 8 oktober 1987, voorlopig verslag, nr. 5     KST20006N5K2
Voorlopig verslag
 
2 9 september 1987, nota van verbetering, nr. 4     KST20006N4K2
Nota van verbetering
 
2 18 juni 1987, memorie van toelichting, nr. 3     KST20006N3K2
Memorie van toelichting
 
2 18 juni 1987, voorstel van wet, nr. 2     KST20006N2K2
Voorstel van wet
 
2 18 juni 1987, koninklijke boodschap, nr. 1     KST20006N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 11 juni 1987, advies Raad van State, nr. A     KST20006NAK2
Advies raad van state, nader rapport
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past één wet aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

G.J. (Gert) Schutte 13-04-1988 GPV G.J. (Gert) Schutte i
G.B. (Ad) Nijhuis 13-04-1988 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
B. (Bonno) Spieker 13-04-1988 PvdA B. (Bonno) Spieker i
B.J. (Bas) van der Vlies 13-04-1988 SGP B.J. (Bas) van der Vlies i
L. (Louw) de Graaf 13-04-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Tweede Kamer

G.B. (Ad) Nijhuis 13-04-1988 VVD G.B. (Ad) Nijhuis i
B. (Bonno) Spieker 13-04-1988 PvdA B. (Bonno) Spieker i
M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten 13-04-1988 CDA M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i

Eerste termijn Eerste Kamer

M.F. (Ria) Jaarsma 04-10-1988 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.H. (Jo) Franssen 04-10-1988 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 04-10-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Tweede termijn Eerste Kamer

M.F. (Ria) Jaarsma 04-10-1988 PvdA M.F. (Ria) Jaarsma i
J.H. (Jo) Franssen 04-10-1988 CDA J.H. (Jo) Franssen i
L. (Louw) de Graaf 04-10-1988 Staatssecretaris L. (Louw) de Graaf i

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.