Amendement van de leden Hermsen en Van Dis - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

AMENDEMENT VAN DE LEDEN HERMSEN EN VAN DIS Ontvangen 19 februari 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel II wordt onder aanduiding van de bestaande tekst als eerste lid een tweede lid toegevoegd, luidende: 2. In afwijking van het vorige lid vindt met betrekking tot het recht op kinderbijslag over het tweede en derde kalenderkwartaal van 1981 deze wet geen toepassing ten aanzien van kinderen, voor wie over het eerste kalenderkwartaal van 1981 rechtop kinderbijslag bestaat opgrond vanartikel 7, eerste lid, onderdeel e, van de Algemene Kinderbijslagwet.

Hermsen Van Dis

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16534, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.