Tweede nota van wijziging - Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november 1979

Het ontwerp van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorgestelde artikel IV wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 5. Met ingang van 1 oktober 1979 worden de in het vorige lid genoemde grondslagen als volgt gewijzigd: a. de in artikel 10, tweede lid, genoemde grondslagen worden vervangen door respectievelijk: f 66,51, f 59,86, f 53,21 en f 46,56; b. dein artikel 10, derde lid, genoemde grondslag wordt vervangen door: f80,52; c. de in artikel 10, vierde lid, genoemde grondslag wordt vervangen door: f 94,52. 2. In het tot zesde lid vernummerde vijfde lid wordt «en» vervangen door een komma en wordt na «1,85%» ingevoegd: en met ingang van 1 oktober 1979 met 1%.

Toelichting Deze wijziging is een gevolg van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1979, Stb. 581, houdende verhoging van de grondslagen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet per 1 oktober 1979.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15706, nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.