Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken - Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN Vastgesteld 24 maart 1981

In verband met de korte tijd, welke de Kamer is gelaten voor het voorberei dend onderzoek en de openbare behandeling van de onderhavige wetsontwerpen, ziet de commissie zich genoodzaakt om zich in dit verslag te onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling nader in te gaan op met deze wetsontwerpen verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie, Franssen De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld 1 Samenstelling: Van Dalen (CDA), Franssen (CDA) (voorzitter), Kloos (PvdA), Versloot (PvdA), Van Tets (VVD), Vonhoff-Luijendijk (VVD), Trip (PPR), Glastra van Loon (D'66), Um-kers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV),Vogt(PSP)

Eerste Kamer, zitting 1980-1981, 16527 enz., nr. 117

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.