Tweede nota van wijziging - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 maart 1981

In het ontwerp van wet wordt de volgende wijziging aangebracht: Vóór de tekst van artikel VII wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan het artikel een lid wordt toegevoegd, luidende: 2. Indien artikel I, onder E, van het bij Onze Boodschap van 6 oktober 1980 ingediende ontwerp van wet tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (nr. 16429) kracht van wet verkrijgt en in werking treedt voor of gelijktijdig met deze wet, vervalt artikel IV van deze wet.

Toelichting Verwezen moge worden naar de toelichting op onderdeel A van de heden aangeboden nota van wijziging op het wetsontwerp tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (gedrukte stukken nr. 16429).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16527, nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.