Gewijzigde motie van het lid Jansen C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14 - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JANSEN CS., TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

van oordeel, dat verlichting van loon-en inkomstenbelasting ter bevordering van de consumptie in het algemeen ongewenst is en als middel ter bevordering van de werkgelegenheid ondoelmatig is;

verzoekt de Regering af te zien van het structureel maken van de in 1975 en 1976 ingevoerde tijdelijke verlichting van de loon-en inkomstenbelasting; nodigt de Regering uit om de hierdoor structureel vrijgekomen middelen ten dele te gebruiken om de beleidsombuigingen in de sector van de sociale voorzieningen te beperken en ten dele om het financieringstekort te verkleinen, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen DeGaaij Fortman Van der Heem-Wagemakers Coppes Van Winkel Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 22

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.