Motie van de leden Drees en Staneke - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 20

MOTIE VAN DE LEDEN DREES EN STANEKE Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

gehoord de discussie over herziening van het stelsel van sociale zekerheid; overwegende, dat het rapport van de Interdepartementale Commissie in-zake Coördinatie en Kostenbeheersing van de Sociale Verzekering het denken over samenhangen in de sociale zekerheid en over mogelijkheden en gevolgen van wijzigingen daarin kan dienen;

verzoekt het kabinet dit rapport te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Staneke Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 20

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.