Motie van het lid Van Dis - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID VAN DIS Voorgesteld 24 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkloosheid;

van oordeel, dat de bestrijding van de ernstige inflatie en daarmede van de werkloosheid, zoals met het te voeren beleid wordt beoogd, ondersteuning behoeft;

van oordeel, dat in het geheel van de voorgenomen beleidsombuigingen aan het instrument van het structurele begrotingstekort meer aandacht kan worden besteed;

nodigt de Regering uit bij de uitwerking van de voorgenomen beleidsonv buigingen ernstig te streven het structurele financieringstekort van de hele overheid in 1980 niet grotertedoen zijn dan 4% van het nationale inkomen, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dis

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951, nr. 19

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.