Motie van het lid Jansen C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID JANSEN CS. Voorgesteld 22 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beraadslaging over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

gezien de opvatting van de Regering, dat bij de vormgeving van het aanvullend beleid zij de nadruk wil leggen op de stimulering van de investeringen zowel rechtstreeks als via loonkostensubsidies;

van oordeel, dat een selectief economisch structuurbeleid het wenselijk maakt, dat bij de bevordering van de werkgelegenheid meer gebruik gemaakt wordt van het instrument loonkostensubsidie dan van het instrument stimulering bedrijfsinvesteringen;

nodigt de Regering uit, om bij de besteding van de beschikbare middelen het hoofdaccent te leggen op de loonkostensubsidie, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen De Gaaij Fortman Van der Heem-Wagemakers Van Kuijen Van Winkel Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 17

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.