Motie van het lid Jansen C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

2 juni 1976

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

van oordeel, dat verlichting van loon-en inkomstenbelasting ter bevordering van de consumptie in het algemeen ongewenst is en als middel ter bevordering van de werkgelegenheid ondoelmatig is;

verzoekt de Regering af te zien van het structureel maken van de in 1975 en 1976 ingevoerde tijdelijke verlichting van de loon-en inkomstenbelasting; nodigt de Regering uit om de hierdoor structureel vrijgekomen middelen te gebruiken om de beleidsombuigingen in de sector van de sociale voorzieningen te beperken, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen De Gaaij Fortman Van der Heem-Wagemakers Coppes Van Winkel Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.