Motie van de leden Drees en Staneke - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 12

MOTIE VAN DE LEDEN DREES EN STANEKE

Voorgesteld 22 juni 1976.

De Kamer,

gehoord de discussie over de sociale voorzieningen spreekt als haar mening uit, dat de kinderaftrek niet behoort tot de sociale voorzieningen, maar een integrerend onderdeel is van belastingheffing naar draagkracht, en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Staneke Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951,nr. 12

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.