Motie van de leden Drees en Van Veenendaal-van Meggelen - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN DE LEDEN DREES EN VAN VEENENDAAL*VAN MEGGELEN Voorgesteld 22 juni 1976.

De Kamer,

gehoord de beschouwingen over de Nota over het te voeren beleid inzake collectieve voorzieningen;

overwegende, dat het kabinet belangrijke wijzigingen op het gebied van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, belastingen en ambtelijke rechtspositie voorbereidt;

van mening, dat het wenselijk is om onderscheid naar geslacht uit de fiscale en de sociaal-financiële wetgeving te schrappen;

van mening, dat het wenselijk is om gehuwde volwassenen en ongehuw-de volwassenen voor de belastingen, de sociale verzekeringen en de ambtelijke rechtspositie op gelijke wijze te behandelen;

verzoekt het kabinet, met deze opvatting rekening te houden, en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Van Veenendaal-van Meggelen Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.