Motie van de leden Drees en Koningh - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

MOTIE VAN DE LEDEN DREES EN KONINGH Voorgesteld 22 juni 1976

De Kamer,

gehoord de discussie over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

overwegende, dat de pensioenen van en de regelingen voor ambtenaren behoren tot de loonsom, welke wordt betaald voor het werk dat wordt verricht; van oordeel, dat het kabinet geenszins aantoont, dat de loonsom per ambtenaarte hoog is in verhouding tot anderen;

van oordeel, dat de ambtelijke pensioenregeling berust op de bereidheid tot het uit de ambtelijke loonsom betalen van een hoge pensioenpremie;

overwegende, dat de voorstellen van het kabinet vooral de laag betaalde ambtenaren treffen;

wijst deze voorstellen af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Koningh Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.