Motie van het lid Drees C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

2 juni 1976.

De Kamer,

gehoord de discussie over de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

overwegende, dat in de nota wordt voorgesteld om verzekeringsuitkeringen aan kinderen, die bij hun ouders wonen, te verlagen met 30%;

overwegende, dat bij verzekeringsuitkeringen de vraag hoe men woont terecht nimmer een rol heeft gespeeld;

overwegende, dat in het huur-en subsidiebeleid van het kabinet het zelfstandig gaan wonen van jongeren wordt bevorderd door speciale woonsubsidies aan jongeren, die een zelfstandige woning betrekken;

overwegende, dat de verschillende behandeling van jongeren al naar gelang zij wel of niet bij hun ouders wonen door het in de recente nota voorgestelde beleid wordt vergroot;

spreekt als haar mening uit, dat het aan jongeren zelf dient te worden overgelaten hoe zij willen wonen en hoe zij hun inkomen willen besteden, zonder sterke financiële stimulansen in de richtingvan gezinsverdunning;

en gaat over tot de orde van de dag.

Drees Van Veenendaal-Van Meggelen Verwoert Tuinenburg Staneke Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.