Motie van het lid Verbrugh C.S. - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

2 juni 1976

De Kamer,

kennis genomen hebbend van de Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid;

overwegend, dat devaluatie van de munt soms onvermijdelijk is, hetzij als gevolg van structurele spanningen die het geldwezen in het buitenland betreffen, hetzij als gevolg van zich plotseling voordoende storingen in de financiële en economische toestand;

tevens overwegend, dat devaluatie van de munt echter in andere gevallen het eindresultaat kan zijn van een vermijdbaar binnenlands inflatieproces;

van oordeel, dat devaluaties van deze laatste soort het internationale financiële vertrouwen geen goede dienst bewijzen en het binnenlandse prijsniveau omhoog stuwen, waardoor de sociale onrechtvaardigheid in de hand wordt gewerkt;

spreekt uit, dat de Regering voldoende maatregelen moet nemen om aan de binnenlandse inflatie het hoofd te bieden, mede om daardoor te vermijden, dat in plaats daarvan tot devaluatie van de munt wordt overgegaan, en gaat over tot de orde van de dag.

Verbrugh Drees van Dis

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13951, nr. 8

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.