Brief van De Minister-President, Minister van Algemene Zaken - Nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 juni 1976

Hierbij doe ik u toekomen de door de Regering toegezegde nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J.M.denUyl

19vel

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13951,nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.