Motie van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers - Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 20

Motie van de leden Van der Lek en Van der Heem-Wagemakers

Voorgesteld 5 december 1974

De Kamer,

gehoord de discussie over de Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen; overwegende, dat het voor het beoordelen van de vraag of al dan niet sprake is van 'arbeid van gelijke waarde' niet noodzakelijk is systemen van prestatiebeoordeling in te voeren waar deze niet worden gehanteerd;

spreekt als haar oordeel uit dat bij de functievergelijking, die noodzakelijk is om de gelijke beloning van mannen en vrouwen te garanderen, prestatiebeoordeling geen rol behoort te spelen, en gaat over tot de orde van de dag

Van der Lek, Van der Heem-Wagemakers Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 20

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.