Tweede nota van wijzigingen - Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Zitting 1974-1975

13031

Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waar-de (Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen)

Nr 19

Tweede nota van wijzigingen Ingezonden 5 december 1974

In artikel 10, derde lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • in de tweede volzin wordt na 'organisaties van werknemers' ingevoegd: en waar mogelijk van de betrokken ondernemingsraad of ondernemingsraden. b. in de laatste volzin wordt in plaats van 'zodanige organisaties' gelezen: een zodanige organisatie of aan een ondernemingsraad.

De Ministervan Sociale Zaken, J. Boersma Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 19

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.