Amendementen van het lid Van der Heem-Wagemakers. - Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 18

Amendementen van het lid Van der Heem-Wagemakers.

Ingezonden 4 december 1974.

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I De beweegreden wordt gelezen: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat mannelijke en vrouwelijke werknemers aanspraak kunnen doen gelden op een gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid;.

Het opschrift van hoofdstuk III wordt gelezen: De commissie voor gelijk loon voor mannen en vrouwen.

III

Artikel 9 wordt gelezen: Artikel 9. Er is een commissie voor gelijk loon voor mannen en vrouwen.

IV

Artikel 20, eerste lid, wordt gelezen: 1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen.

Toelichting

Bij aanvaarding van deze amendementen dient het intitulé te worden gelezen: Regelen betreffende aanspraak van mannelijke en vrouwelijke werknemers op een gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid (Wet gelijk loon voor mannen en vrouwen).

Van der Heem-Wagemakers

Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 18.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.