Amendement van het lid Meis C.S. - Wetsontwerp betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

Amendement van het lid Meis c.s. Ingezonden 3 december 1974

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In Artikel 16, tweede lid, wordt in plaats van de woorden 'twee jaren' gelezen: vijfjaren..

Meis, Bakker, Hoekstra, De Leeuw, Van het Schip Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 15

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.