Tweede nota van wijziging - Regelen betreffende aanspraak van werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van werknemers van de andere kunne voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

Tweede nota van wijziging (Ontvangen 3 december 1974)

In artikel 16, tweede lid, wordt in plaats van 'vordering als bedoeld in heteerste lid' gelezen: vorderingsrecht tot betaling van loon uit hoofde van deze wet.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.