Nota van verbeteringen - Regelen betreffende aanspraak van vrouwelijke werknemers op een loon dat gelijk is aan dat van mannelijke werknemers voor arbeid van gelijke waarde

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.7

Nota van verbeteringen

In het voorlopig verslag (stuk nr. 4) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht.

  • Op bladz. 8 moet in de eerste regel van 4. De vordering tot nakoming in plaats van 'V.V.D.'worden gelezen: K.V.P.
  • Op bladz. 9 moet na de 20ste regel worden ingevoegd: Deze leden achtten lid 1 van artikel 16 dan ook overbodig daar, als het loon.

Tweede Kamer, zitting 1974-1975,13031, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.