Nota van wijziging - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 februari 1981

In artikel I, onder E, vervalt onderdeel 2e, waarna de aanduidingen «3e» en «4e» worden gewijzigd in respectievelijk: 2e en 3e.

Toelichting Verwezen moge worden naar punt 6 van de memorie van antwoord.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16527, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.