Nota van verbetering - Nadere wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten (opneming in de Werkloosheidswet van werknemers in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 4 Herdruk

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 4 februari 1981

In het ontwerp van wet (stuk nr. 2) moet in artikel III in plaats van «arbeidsongeschiktheidsverzekeringen» worden gelezen: arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16527, nr. 4

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.