Motie van het lid Engwirda over de terminologie rondom de inkomstenbelasting

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 16

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.