Motie van het lid Jansen over het voeren van een leeftijdscriterium bij het toekennen van een toeslag op de algemene belastingvrije som.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat ten behoeve van het toekennen aan alleenstaanden van een toeslag op de algemene belastingvrije som, moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie van alleenstaanden wat betreft het al of niet voeren van een eigen huishouding;

van mening, dat het handhaven van een leeftijdscriterium hiermede in strijd is;

verzoekt de Regering, hiermee rekening te houden bij het opzetten van een wettelijke regeling, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.