Motie van het lid Jansen over het uitdrukken van draagkrachtverschillen in een wettelijke regeling.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID JANSEN Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 16 maart 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat het compenseren van draagkrachtverschillen in de vorm van toeslagen op de belastingvrije som in wisselwerking met de progressiegedachte in de directe belastingen leidt tot grotere voordelen naarmate het inkomen hoger is;

verzoekt de Regering, bij het opzetten van een wettelijke regeling waarin draagkrachtverschillen tot uitdrukking worden gebracht, de voorkeur te geven aan het systeem van bijslagen in plaats van het bieden van een belastingfaciliteit, en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Tweede Kamer,zitting 1980-1981,15835, nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.