Inhoudsopgave

Tekst

Nr.9

GEWIJZIGDE AGENDA VOOR EEN UITGEBREIDE COMMISSIEVERGADERING Vastgesteld 3 maart 1981

De vaste Commissies voor FinanciŽn en voor het Emancipatiebeleid hebben de agenda voor de behandeling van de nota ęOp wegĽ als volgt vastgesteld:

  • algemeen
  • raakvlakken met andere beleidsterreinen

De voorzitter van de vaste Commissie voor FinanciŽn, Joekes De voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid, Epema-Brugman De griffier van de vaste Commissie voor FinanciŽn, Nieuwenhuizen 1 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Portheine (VVD), Dankert (I vdA), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), Jansen (PPR), Kombrink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks (PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van Muiden (CDA), Van Dijk (CDA), ondervoorzitter, WŲltgens (PvdA), Hermans (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA), enVanlersel(CDA).

2 Samenstelling: Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), Epema-Brugman (PvdA), voorzitter, G. M. P. Cornelissen (CDA), Aarts (CDA), Langedijk-de Jong (PvdA), Evenhuis (VVD), Worrel (PvdA), Beinema (CDA), Van den Broek (CDA), Evenhuis-van Essen (CDA), Schaapman (PvdA), MŁller-van Ast (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Nijhof (DS'70), ondervoorzitter. Korte-van Hemel (CDA), vacature (CDA), Krijnen (VVD), Wuthrich-van der Vlist (PvdA), Bischoffvan Heemskerck (D'66).

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.