Gewijzigde agenda voor een uitgebreide commissievergadering - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.9

GEWIJZIGDE AGENDA VOOR EEN UITGEBREIDE COMMISSIEVERGADERING Vastgesteld 3 maart 1981

De vaste Commissies voor Financiën en voor het Emancipatiebeleid hebben de agenda voor de behandeling van de nota «Op weg» als volgt vastgesteld:

  • algemeen
  • raakvlakken met andere beleidsterreinen

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën, Joekes De voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid, Epema-Brugman De griffier van de vaste Commissie voor Financiën, Nieuwenhuizen 1 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Portheine (VVD), Dankert (I vdA), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), Jansen (PPR), Kombrink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks (PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van Muiden (CDA), Van Dijk (CDA), ondervoorzitter, Wöltgens (PvdA), Hermans (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA), enVanlersel(CDA).

2 Samenstelling: Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), Epema-Brugman (PvdA), voorzitter, G. M. P. Cornelissen (CDA), Aarts (CDA), Langedijk-de Jong (PvdA), Evenhuis (VVD), Worrel (PvdA), Beinema (CDA), Van den Broek (CDA), Evenhuis-van Essen (CDA), Schaapman (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Nijhof (DS'70), ondervoorzitter. Korte-van Hemel (CDA), vacature (CDA), Krijnen (VVD), Wuthrich-van der Vlist (PvdA), Bischoffvan Heemskerck (D'66).

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr. 9

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.