Inhoudsopgave

Tekst

Nr.5

De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1979-1980

AGENDA VOOR EEN UITGEBREIDE COMMISSIEVERGADERING Vastgesteld 2 oktober 1980

De vaste Commissies voor FinanciŽn' en voor het Emancipatiebeleid hebben de agenda voor de behandeling van de nota ęOp wegĽ als volgt vastgesteld: 1. algemeen

  • premieheffing volksverzekering

De voorzitter van de vaste Commissie voor FinanciŽn, Joekes De voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid, Epema-Brugman De griffier van de vaste Commissie voor FinanciŽn, De Beaufort 1 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Portheine (VVD), Dankert (PvdA), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), Jansen (PPR), Kombrink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks (PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van Muiden (CDA), Van Dijk (CDA), ondervoorzitter, WŲltgens (PvdA), Hermans (VVD), vacature (CDA), De Korte (VVD), Bakker (CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA) en Van lersel (CDA). 2 Samenstelling: Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), Epema-Brugman (PvdA), voorzitter, G. M. P. Cornelissen (CDA), Aarts (CDA), Langedijk-de Jong (PvdA), Evenhuis (VVD), Worrell (PvdA), Beinema (CDA), Van den Broek (CDA), Evenhuis-van Essen (CDA), Schaapman (PvdA), MŁller-van Ast (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Nijhof (DS'70), ondervoorzitter, Korte-van Hemel (CDA), vacature (CDA), Krijnen (VVD), Wuthrich-van der Vlist (PvdA), Bischoff van Heemskerck(D'66).

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr.5

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.