Agenda voor een uitgebreide commissievergadering - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.5

De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1979-1980

AGENDA VOOR EEN UITGEBREIDE COMMISSIEVERGADERING Vastgesteld 2 oktober 1980

De vaste Commissies voor Financiën' en voor het Emancipatiebeleid hebben de agenda voor de behandeling van de nota «Op weg» als volgt vastgesteld: 1. algemeen

  • premieheffing volksverzekering

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën, Joekes De voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid, Epema-Brugman De griffier van de vaste Commissie voor Financiën, De Beaufort 1 Samenstelling: Joekes (VVD), voorzitter, Portheine (VVD), Dankert (PvdA), Van Dis (SGP), Epema-Brugman (PvdA), Jansen (PPR), Kombrink (PvdA), Van der Hek (PvdA), Rienks (PvdA), Engwirda (D'66), De Graaf (PvdA), Van Muiden (CDA), Van Dijk (CDA), ondervoorzitter, Wöltgens (PvdA), Hermans (VVD), vacature (CDA), De Korte (VVD), Bakker (CDA), De Vries (CDA), Couprie (CDA) en Van lersel (CDA). 2 Samenstelling: Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), Epema-Brugman (PvdA), voorzitter, G. M. P. Cornelissen (CDA), Aarts (CDA), Langedijk-de Jong (PvdA), Evenhuis (VVD), Worrell (PvdA), Beinema (CDA), Van den Broek (CDA), Evenhuis-van Essen (CDA), Schaapman (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), Nijhof (DS'70), ondervoorzitter, Korte-van Hemel (CDA), vacature (CDA), Krijnen (VVD), Wuthrich-van der Vlist (PvdA), Bischoff van Heemskerck(D'66).

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,15835, nr.5

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.