Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN Vastgesteld 18 juni 1980

De commissie wilde zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich het recht voor bij de openbare behandeling van het onderhavige wetsontwerp nader in te gaan op met dit ontwerp verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie, Franssen De griffier van de commissie, Ploos van Amstel Eerste Kamerzitting 1979-1980, 16212, nr. 115

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.