Motie van de leden B. de Vries en De Korte - Herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 1981

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 8

MOTIE VAN DE LEDEN B. DE VRIES EN DE KORTE

Voorgesteld 10 juni 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de Regering in de afgelopen dagen onzekerheid heeft doen ontstaan met betrekking tot haar voornemen, de koopkracht van de minimumgezinsinkomensin 1980 te handhaven;

van oordeel, dat het maximaal mogelijke moet worden gedaan, deze doelstelling te verwezenlijken;

verzoekt de Regering, zodanige beleidsmaatregelen voor te bereiden, dat, indien de prijsontwikkeling onverhoopt tegenvalt, de koopkracht van de minimumgezinsinkomens in 1980 op peil blijft, en gaat over tot de orde van de dag.

B. de Vries De Korte

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16212, nr. 8

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.