15835, nr. 24 - Motie B. de Vries over het verzoek aan de regering om de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding.

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Bert de Vries (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, daartoe strekkende maatregelen voor te bereiden, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 24     KST15835N24K2
Motie van het lid B. de Vries over het verzoek aan de regering om de vrije voet voor oudere alleenstaanden te verlagen en enig onderscheid aan te brengen in het tarief voor alleenstaanden en partners in een gezamenlijke huishouding.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.