15835, nr. 23 - Motie B. de Vries over het verzoek aan de regering om zodanige wijzigingen in het belastingstelsel voor te bereiden, dat de fiscale regimes voor twee-inkomenshuishoudens en alleenverdieners weer dichter bij elkaar worden gebracht.

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Bert de Vries (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering, zodanige wijzigingen in het belastingstelsel voor te bereiden, dat de fiscale regimes voor twee-inkomenshuishoudens en alleenverdieners weer dichter bij elkaar worden gebracht, en daarbij onder meer aandachtte besteden aan: a. het gelijktrekken respectievelijk verminderen van de afstand tussen de totale belastingvrije voet voor meerpersoonshuishoudens met één en met twee inkomens; b. de mogelijkheid het regime voor alleenverdieners te verzachten door bij de vaststelling van het tarief uit te gaan van een delingsfactor van bij voorbeeld 1,8 zulks in combinatie met de mogelijkheid van inkomensevenredige belastingsreductie in die gevallen waarin de belastingdruk op twee-inkomenshuishoudingen als gevolg van de introductie van dit nieuwe tarief zwaarder zou worden dan die op één-inkomensgezinnen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 23     KST15835N23K2
Motie van het lid B. de Vries over het verzoek aan de regering om zodanige wijzigingen in het belastingstelsel voor te bereiden, dat de fiscale regimes voor twee-inkomenshuishoudens en alleenverdieners weer dichter bij elkaar worden gebracht.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.