Nota van verbeteringen - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 35

NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 13 december 1979

In het gewijzigd ontwerp wet (stuk nr. 23) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I In artikel XXV, onderdeel A, onder 2°, wordt in plaats van «minimumloon» gelezen: minimumdagloon.

In artikel XXV, onderdeel B, wordt in artikel 5b, vijfde lid, in plaats van «van van verstoring» gelezen: een verstoring.

III In artikel XXXII, onderdeel A, wordt in artikel 18, vierde lid, in plaats van «de hoogte en de grondslag» gelezen: de hoogte van de grondslag.

IV In artikel XXXVIII, vijfde lid, wordt in plaats van «artikel 26» gelezen: artikel 36. Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 35

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.