Gewijzigde amendementen van het lid M. Bakker ter vervanging van die gedrukt onder nr. 14 - Nadere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, een aantal sociale verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte sociaal minimum)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 26

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID M. BAKKER TER VERVAN-GING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 12 december 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 14 A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het index cijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening gehanteerd» gelezen: Het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. aan het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

II In artikel XVII, onderdeel C, wordt in artikel 15 A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het in-dexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15900, nr. 26

B. aan het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

III In artikel XXI wordt in artikel 9a A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het in-dexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. aan het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentue Ie verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

IV

In artikel XXV, onderdeel B, wordt in artikel 5a A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het in-dexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. aan het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentue Ie verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

V Artikel XXIX wordt gewijzigd als volgt: A. In het eerste lid wordt in plaats van «het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande en het in het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd in aanmerking genomen, met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens het tweede lid» gelezen: met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens het tweede lid, in aanmerking genomen het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op,31 maart daaraan voorafgaande en het indexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het ge-Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 26

schatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. Aan het tweede lid wordt onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

VI In artikel XXXII, onderdeel A, wordt in artikel 18 A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het in-dexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. in het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

VII In artikel XXXV, onderdeel A, wordt in artikel 31 a A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. in het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

VIII In artikel XXXVI, onderdeel A, wordt in artikel 28a A. in het eerste lid in plaats van «het procentuele verschil tussen het in-dexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk op 30 april daaraan voorafgaande, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd» gelezen: het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 30 september onderscheidenlijk op 31 maart daaraan voorafgaande en het in-dexcijfer der lonen op 31 maart onderscheidenlijk op 30 september daarop Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 26

volgende, gecorrigeerd met het verschil tussen het geschatte procentuele verschil dat ten grondslag lag aan de herziening per 1 juli onderscheidenlijk per 1 januari en het feitelijke procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen op 31 maart en 30 september onderscheidenlijk op 30 september en 31 maart. B. in het tweede lid onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma na onderdeel c een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende: d. op welke wijze de in het eerste lid bedoelde schatting van het procentuele verschil tussen de indexcijfers der lonen tot stand komt.

Toelichting

Deze amendementen dienen om de nadelige gevolgen van de nacompensering bij sterke prijsstijgingen weg te nemen door middel van een compensatie vooraf.

M. Bakker

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 26

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.