Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIňN Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 5 oktober 1979

Hierbij heb ik de eer u een nota aan te bieden inzake gelijke behandeling voor de loon-en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen.

De Staatssecretaris van FinanciŽn, A. Nooteboom Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15835, nrs. 1-2

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.