Brief van De Staatssecretaris van Financiën - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 5 oktober 1979

Hierbij heb ik de eer u een nota aan te bieden inzake gelijke behandeling voor de loon-en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen.

De Staatssecretaris van Financiën, A. Nooteboom Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15835, nrs. 1-2

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.