Motie van het lid Buurmeijer - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.30

MOTIE VAN HET LID BUURMEIJER

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat de huidige organisatie van de sociale zekerheid wordt gekenmerkt door het ontbreken van voldoende coördinatie en samenhang;

overwegende, dat bij een herziening van de organisatie van de sociale zekerheid de uitvoering op lokaal niveau zal dienen plaats te vinden;

overwegende, dat een dergelijke uitvoering zodanig gecoördineerd moet worden dat er afstemming kan plaatsvinden tussen de sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid, onderwijs, gezondheidszorg en welzijnswerk;

overwegende, dat een dergelijke samenhang niet volledig bereikt kan worden op lokaal niveau;

van mening, dat het wenselijk is dat maatschappelijke organisaties actief participeren in deze beleidsafstemming op regionaal niveau;

verzoekt de Regering, snelle voortgang te maken met het doen van voorstellen, inzake de algemene invoering van regionale coördinatieorganen, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15594 enz., nr.30

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.