Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de toepassing van het huidige begrip passende arbeid, zolang een nieuwe wettelijke regeling niet gerealiseerd is, verbetering behoeft; voorts overwegende, dat aan de gegroeide jurisprudentie, die zich via de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in zaken betreffende passende arbeid heeft gevormd, vrij strikte normen ontleend kunnen worden;

verzoekt de Regering, op korte termijn te bevorderen, dat de praktijk van de toepassing van het huidige begrip passende arbeid zo nauw mogelijk bij de gegroeide jurisprudentie aansluit, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 22

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.