Motie van het lid De Korte C.S. - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS.

Voorgesteld in de openbare commissievergadering van 21 januari

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de individuele begeleiding bij de herintreding van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten ontoereikend is;

voorts overwegende, dat de coördinatie van de individuele gevallen op het niveau van de eigen woon/werkregio onvoldoende tot haar recht komt;

van mening, dat de instelling van regionale begeleidings-/coördinatiecommissies van wezenlijke betekenis is voor het voeren van een effectief volumebeleid; verzoekt de Regering, spoed te betrachten met de instelling van regionale begeleidings-/coördi natiecommissies, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte De Voogd Keja Nijpels Braams Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.