Agenda - Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr.5

AGENDA Vastgesteld 17 januari 1980

De vaste Commissie voor Sociale Zaken heeft de volgende agenda vastgesteld voor haar openbare vergadering van 21 januari 1980, aanvang 11.15 uurtot uiterlijk 23.00 uur.

  • Het interimrapport en de notities in hun onderlinge samenhang
  • Volumebeleid
  • Knelpunten op de arbeidsmarkt
  • Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid

De voorzitter van de commissie, Hermsen De griffier van de commissie, Eikerbout

1 Samenstelling: Bakker (CPN), Nypels (D'66), Hermsen (CDA), voorzitter. Van Dis (SGP), Van Dam (CDA), Keja (VVD), Van Zeil (CDA), Poppe (PvdA), ondervoorzitter, Hartmeijer (PvdA), Van der Doef (PvdA), Weijers (CDA), Meijer (PvdA), Knol (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels (VVD), De Hamer (PvdA), Moor (PvdA), De Voogd (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), Gerritse (CDA), Buikema (CDA), Toussaint (PvdA).

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15594 enz., nr. 5

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.