Nota van verbetering - Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 10 januari 1979

In het ontwerp van wet (stuk nr. 2) moet in artikel 2 in plaats van «die op 30 september 1976 18 jaar of ouder waren» worden gelezen: die op 1 juli 1976 18 jaar of ouder waren.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15355, nr. 6

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.