De behandeling van de wetsontwerpen: Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 22 februari 1979 orde 6


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar (15355), Vragen Verkeer en Waterstaat Economische Zaken Kinderbijslag PTT en Rijkspostspaarbank Wijziging van de begroting van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en de Rijkspostspaarbank voor het dienstjaar 1977 (15413); Wijziging van de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten (Stb. 1972, 650) (15405)

Deze wetsontwerpen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.