Eindverslag van het college van senioren - Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

EINDVERSLAG VAN HET COLLEGE VAN SENIOREN Vastgesteld 6 maart 1979

Het onderzoek van deze ontwerpen van (Rijks)wet heeft het College van Senioren geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De Voorzitter van het College van Senioren, Thurlings De Griffier van het College van Senioren, Röell 1 Samenstelling: Thurlings (CDA), voorzitter, Vermeer (PvdA), Van Hulst (CDA), Van Someren-Downer (VVD), B. de Gaay Fortman (PPR), Umkers (CPN), Meuleman (SGP), Van der Jagt (GPV).Vogt(PSP), Maris(-).

Eerste Kamer, zitting 1978-1979,14332 enz., nr. 75

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.