De behandeling van de wetsontwerpen: Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 06 maart 1979 orde 4


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: Overgangsregeling voor het recht op kinderbijslag voor invalide kinderen van 18 tot 27 jaar (15355); Wijziging van de begroting van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en de Rijkspostspaarbank voor het dienstjaar 1977 (15413); Wijziging van de Wet gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten (Stb. 1972,650) (15405); De berekening van de kosten voor de meting van binnenvaartuigen (15310); Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten (Trb. 1974, 84) (14914, R 1085); Aanvulling van artikel 68 van het Wetboek van Strafvordering (14332). Deze wetsontwerpen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.