Motie van het lid Buurmeijer - Echte-minimabeleid

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID BUURMEIJER

Voorgesteld in de uitgebreide commissievergadering van 5 maart 1984

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat de aanwezigheid van kinderen in een huishouding de financiële draagkracht van de huishoudens relatief sterk beïnvloedt;

van oordeel, dat de kinderbijslag het geëigende instrument is om de uitgaven voor het onderhoud van kinderen ten dele te compenseren;

van mening, dat juist bij lage inkomensgroepen de huishoudens met kinderen relatief zwaar te lijden hebben onder de koopkrachtdaling;

verzoekt de regering, het instrument van de kinderbijslag zodanig te benutten dat de huishoudens met inkomens tot en met modaal in grotere mate compensatie genieten van de uitgaven voor het onderhoud van kinderen dan thans het geval is, en gaat over tot de orde van de dag.

Buurmeijer

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.